211 770 75 70

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης

Η Ιστοσελίδα www.kratisinow.gr αποτελεί μια online πλατφόρμα μέσω της οποίας διαφημίζονται και προωθούνται παροχές και υπηρεσίες συμβεβλημένων νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, στα οποία μπορείτε να κάνετε κράτηση. Μέσω της online πλατφόρμας, ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να προμηθευτεί τις ως άνω παροχές και υπηρεσίες πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές κρατήσεις, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.kratisinow.gr.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H Iστοσελίδα  www.kratisinow.gr (εφ’ εξής η «Ιστοσελίδα») τελεί υπό τη διαχείριση του  Παπαδόπουλου Θεοφάνη, ΑΦΜ 070821483, κατοίκου Αθηνών,   Παύλου Μελά 3, ΤΚ 16233, email: [email protected]  και ο οποίος  είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς (εφ’ εξής το «Υποκείμενο» ή ο «Χρήστης») κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ότι κατά την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας www.kratisinow.gr, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφ’ εξής ο «GDPR»), καθώς και των αποφάσεων, οδηγιών και κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («Data Protection Officer») της Ιστοσελίδας στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected]. Η  Ιστοσελίδα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής (εφεξής «Ιστοσελίδα» ή «Εφαρμογή»), αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της www.kratisinow.gr από  επισκέπτη, ως αυτές περιγράφονται στους όρους χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη με τους όρους χρήσης. Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Σας συνιστούμε, ως επισκέπτες/ χρήστες να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την Ιστοσελίδα μας  και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της  και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που συλλέγονται από αυτήν  κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από αυτήν. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία κράτησης ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, ωστόσο η Ιστοσελίδα δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδα  με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω της Ιστοσελίδας δύναται να διαφημίζονται και να προωθούνται Ειδικές Προσφορές τις οποίες ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να προμηθευτεί πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές κρατήσεις, υπό τους όρους του παρόντος. Η Ιστοσελίδα  δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, συμμετέχει δε στη διαδικασία προώθησης των Ειδικών Προσφορών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

Πραγματοποιώντας μία ηλεκτρονική κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας, η τελευταία  ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον χρήστη και το νυχτερινό κέντρο διασκέδαση, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησης στο τελευταίο. Κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών της για τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (βλ. ΑΡΘΡΟ 8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του παρόντος).

Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας  διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης /  χρήστης της Ιστοσελίδας  δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (downloading) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

4. ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κρατήσεων ισχύουν τα παρακάτω:

Η Ιστοσελίδα είναι ο διαδικτυακός τόπος με ηλεκτρονική διεύθυνση www.kratisinow.gr,  o οποίος αποτελεί πλατφόρμα πραγματοποίησης Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις, που δύναται να συνοδεύονται από αποκλειστικές εκπτώσεις ή προνόμια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Συμβεβλημένη Επιχείρηση (ή νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ή Μαγαζί): Η συμβεβλημένη με την Ιστοσελίδα επιχείρηση (ατομική ή εταιρία υπό οιαδήποτε εταιρική μορφή) που εκμεταλλεύεται ένα ή περισσότερα καταστήματα παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης/διασκέδασης και η οποία συμφωνεί να παρέχει τραπέζια προς κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας, τα οποία δύνανται να συνοδεύονται από Ειδικές Προσφορές.

Ειδική Προσφορά: Η προσφορά προϊόντων, παροχών και υπηρεσιών μιας επιχείρησης στους χρήστες της Ιστοσελίδας σε εκπτωτικές ή προνομιακές τιμές. Η Ειδική Προσφορά ορίζεται ως το επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του καταλόγου του μαγαζιού και εφαρμόζεται στο σύνολο του λογαριασμού κατά την πληρωμή των σχετικών παροχών ή υπηρεσιών από τα άτομα της κράτησης, βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της κράτησης. Οι Ειδικές Προσφορές εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ιστοσελίδα. Η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής, παράτασης ή επιμήκυνσης της προβλεπόμενης διάρκειας ή των όρων για οποιαδήποτε Ειδική Προσφορά προβάλει στην Ιστοσελίδα. Οι Ειδικές Προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές και εκπτώσεις που πιθανόν να παρέχουν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις στους πελάτες τους στο πλαίσιο άλλων προωθητικών ή διαφημιστικών ενεργειών. Στην περίπτωση που στις λεπτομέρειες κάποιας Ειδικής Προσφοράς υπάρχουν επιπλέον ειδικοί όροι και προϋποθέσεις τότε οι όροι αυτοί υπερισχύουν έναντι των γενικών όρων χρήσης του παρόντος.

Ελάχιστη Κατανάλωση: Η ελάχιστη χρηματική αξία των προϊόντων / υπηρεσιών ανά άτομο (χωρίς έκπτωση) που καλούνται να καταναλώσουν τα άτομα μιας κράτησης σε συμβεβλημένη επιχείρηση προκειμένου να μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα της έκπτωσης στην περίπτωση που η κράτηση συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά. Η Ελάχιστη Κατανάλωση ορίζεται διαφορετικά ανά Συμβεβλημένη Επιχείρηση και αναγράφεται στους ειδικούς όρους της κάθε κράτησης.

Ηλεκτρονική Κράτηση (ή Online Κράτηση ή Κράτηση): Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας κράτησης στην Ιστοσελίδ από έναν χρήστη, η οποία συνεπάγεται την πραγματοποίηση κράτησης ενός ή περισσότερων τραπεζιών/χώρων / καθισμάτων στο μαγαζί επιλογής του χρήστη και η οποία είτε συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά είτε όχι. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις είναι αυτοτελής.

Διεκπεραιωμένη Κράτηση: Η Ηλεκτρονική Κράτηση η οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς με την εμφάνιση των ατόμων της κράτησης στο μαγαζί και η οποία συνοδεύεται από παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.

Επισκέπτης: Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ο οποίος προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να επωφεληθεί των Ειδικών Προσφορών, επισκέπτεται  την Ιστοσελίδα  και πραγματοποίει την κράτηση του καταχωρώντας τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία της κράτησης του.

Χρήστης: κάθε μέλος της Ιστοσελίδας που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Δικαιούχος Κράτησης (ή Δικαιούχος): Ο δικαιούχος της Κράτησης ο οποίος καθορίζεται από τον Χρήστη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης με παροχή του ονοματεπώνυμού του.

Ημερομηνία Κράτησης / Ώρα Κράτησης (ή Ώρα Προσέλευσης) / Αριθμός Ατόμων Κράτησης: Κάθε Κράτηση ισχύει για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα προσέλευσης και για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Άτομα Κράτησης (ή Πελάτες): Οποιοδήποτε άτομο που ανήκει στον δηλωμένο αριθμό ατόμων της κράτησης και επισκέπτεται στο πλαίσιο αυτό την επιχείρηση προκειμένου να γίνει αποδέκτης των προϊόντων και / ή των υπηρεσιών της  βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της κράτησης.

Προσέλευση / Ολοκλήρωση Κράτησης: Κατά την προσέλευση του Δικαιούχου την Ημερομηνία / Ώρα Κράτησης στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης , ο Δικαιούχος υποχρεούται να αναφέρει στον υπεύθυνο κρατήσεων του μαγαζιού το Ονοματεπώνυμό του, προκειμένου να δεχθεί τα προϊόντα / υπηρεσίες / παροχές που αντιστοιχούν στην Κράτηση καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης στην περίπτωση που η Κράτηση συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά.

Τροποποίηση Κράτησης: Ο Χρήστης της κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας κράτησης έχει δικαίωμα να τροποποιεί α) το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου, β) την ώρα προσέλευσης ή / και γ) τα ειδικά σχόλια που συνοδεύουν την ηλεκτρονική κράτηση και τα οποία μεταφέρονται στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Η Τροποποίηση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και την Ώρα Κράτησης και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης.

Ακύρωση Κράτησης από το Χρήστη: Ο Χρήστης της Κράτησης, μετά την πραγματοποίηση μιας Κράτησης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ακύρωση. Η Ακύρωση της Κράτησης μπορεί να λάβει χώρα μέχρι την Ώρα Κράτησης και δεν επιβαρύνει τον Χρήστη / Δικαιούχο της κράτησης.

Ακύρωση Κράτησης από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης: Σε ακραίες περιπτώσεις όπου το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης έχει εκτάκτως γεμίσει και δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κρατήσεων της Ιστοσελίδας, για λόγους ανωτέρας βίας ή στην περίπτωση της έκτακτης ιδιωτικής μίσθωσης όλου του χώρου κάποιου μαγαζιού από τρίτο, το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ή η Ιστοσελίδα έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση ενός χρήστη ενημερώνοντάς τον παράλληλα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία και ώρα κράτησης. Στην περίπτωση αυτή η Ιστοσελίδα τηλεφωνεί στο χρήστη της κράτησης ενημερώνοντας τον για την ακύρωση και την αιτία που επικαλείται το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ή η Ιστοσελίδα δύνανται εναλλακτικά να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το χρήστη στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο τελευταίος κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα, το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης δύναται να ακυρώσει την Κράτηση ενός χρήστη εάν βάσει των πολιτικών του ο συγκεκριμένος χρήστης έχει κριθεί ως ανεπιθύμητος λόγω προγενέστερων επανειλημμένων περιστατικών Μη Εμφάνισης (noshow) στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Αργοπορημένη Προσέλευση / Προσέλευση με διαφορετικό αριθμό ατόμων: Στην περίπτωση α) που ο Δικαιούχος της κράτησης προσέλθει στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης μετά το πέρας της μισής ώρας από την προγραμματισμένη Ώρα Κράτησης (περιστατικό Αργοπορημένης Προσέλευσης) και β) έγκαιρης προσέλευσης του δικαιούχου στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης αλλά με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από αυτόν που έχει δηλωθεί στην κράτηση (Άτομα Κράτησης), το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κατά την διακριτική του ευχέρεια είτε την παροχή υπηρεσίας που συνεπάγεται η κράτηση που προηγήθηκε, είτε την αντίστοιχη ειδική προσφορά που τη συνοδεύει.

Περιστατικό Μη Εμφάνισης (No show): Η Ηλεκτρονική Κράτηση που δεν έχει ακυρωθεί και της οποίας τα άτομα δεν εμφανίζονται τελικά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης, ήτοι εντός μισής ώρας από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης κατά την ημερομηνία κράτησης. Η περίπτωση μη εμφάνισης δεν επιβαρύνει τον χρήστη ή το δικαιούχο της κράτησης. Ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά για κάθε περιστατικό μη εμφάνισης που τον αφορά. Σε περίπτωση σχετικής αντίρρησης εκ μέρους του έχει τη δυνατότητα και ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με την Ιστοσελίδα  διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στην περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, η Ιστοσελίδα  έχει τη δυνατότητα και δικαιούται να ιχνηλατήσει την IP διεύθυνση των χρηστών και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνήσει με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) τους. Επιπρόσθετα, κάθε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης μπορεί να ακολουθεί τη δική του πολιτική διαχείρισης περιστατικών Μη Εμφάνισης η οποία δύναται να είναι αυστηρότερη από εκείνη της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, κάθε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει την κράτηση ενός χρήστη εάν εκείνος έχει υπερβεί τον αριθμό noshows που ορίζει η εκάστοτε πολιτική του.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης / μέλος που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας  αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο επισκέπτης  που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Ιστοσελίδα  από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Ιστοσελίδα  διατηρεί το δικαίωμα  να προχωρήσει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ιστοσελίδα αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & NEWSLETTERS

Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας για την αποστολή αυτόματων email που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (  email επιβεβαίωσης / τροποποίησης / ακύρωσης κρατήσεων) αλλά και email ενημερωτικού χαρακτήρα (newsletters). Στην περίπτωση των email ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης  μπορεί να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να τα λαμβάνει ή όχι ενώ στην περίπτωση που έχει επιλέξει να μην τα λαμβάνει μπορεί να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται. Η Ιστοσελίδα  διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιστοσελίδα μπορεί να αποστείλει επικοινωνίες ενημέρωσης μέσω email για τους ακόλουθους σκοπούς):

Μετά την εγγραφή νέου χρήστη στην Ιστοσελίδα για νέα κράτηση. Μετά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής κράτησης προς ενημέρωση ή / και υπενθύμιση στοιχείων της κράτησης. Για την αποστολή πληροφοριών κρίσιμων για την διεκπεραίωση των συναλλαγών (στοιχεία κράτησης, ακυρώσεις κρατήσεων). Για σκοπούς ενημέρωσης (newsletter). Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών. Για προτάσεις υπηρεσιών σχετικών με την Ιστοσελίδα. Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / χρηστών /  σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και των συνεργαζόμενων νυχτερινών κέντρων  διασκέδασης.

Η Ιστοσελίδα επίσης διατηρεί αρχείο με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει οι χρήστες της Ιστοσελίδας  και οι καλούντες του τηλεφωνικού της αριθμού, για την αποστολή SMS ή μηνυμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας όπως Viber. Τέτοια μηνύματα αφορούν άμεσα τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, όπως κωδικός επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου αλλά και σημαντικές επικοινωνίες σχετικά με τις κρατήσεις του χρήστη. Επιπρόσθετα, μπορεί να αποσταλούν και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα είτε σχετικά με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας  είτε για λογαριασμό τρίτων (π.χ. συνεργαζόμενα κέντρα   διασκέδασης). Στην περίπτωση των μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης  μπορεί να επιλέξει αν και εφόσον επιθυμεί να τα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής του, στέλνοντας ένα email στο [email protected]. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να αποστείλει push notifications (desktop & mobile) περιλαμβάνοντας σε αυτές τις επικοινωνίες ειδοποιήσεις σχετικά με την κράτηση του χρήστη, σημαντικές ανακοινώσεις, αλλά και υπενθυμίσεις για προσφορές και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Στην περίπτωση των push μηνυμάτων, ο χρήστης  μπορεί να επιλέξει αν και εφόσον επιθυμεί να τα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης του, στέλνοντας ένα email στο [email protected]. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως email ή άλλου είδους επικοινωνία από την Ιστοσελίδα, θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο [email protected].

Το αρχείο προσωπικών δεδομένων τηρείται από την Ιστοσελίδα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω περιγραφόμενοι σκοποί επεξεργασίας.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] επικοινωνώντας με τον Data Protection Officer της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την Ιστοσελίδα.

9. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών της για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της κράτησης τους. Η υφιστάμενη συναλλακτική σχέση διέπει τα συμβαλλόμενα μέρη και εν προκειμένω τους χρήστες της Ιστοσελίδας και τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις και μόνον αυτά. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα / παροχές / υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των ηλεκτρονικών κρατήσεων και των Ειδικών Προσφορών που δύναται να τις συνοδεύουν, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Δικαιούχου είναι το εκάστοτε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων / παροχών / υπηρεσιών των κέντρων διασκέδασης, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Δικαιούχους. Οι χρεώσεις των φιαλών παρέχονται στην Ιστοσελίδα από τα συνεργαζόμενα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και τα τελευταία μπορούν να τις μεταβάλλουν δίχως να ενημερώσουν την Ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό η Ιστοσελίδα καμία ευθύνη δεν φέρει για τυχόν αλλαγές στις χρεώσεις των φιαλών.

Η Ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών  της Ιστοσελίδας και των επισκεπτών της, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τα κέντρα διασκέδασης. Για αυτό το λόγο, τα τελευταία  έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των Ειδικών Προσφορών και άλλων πληροφοριών όπως των προδιαγραφών των προϊόντων / παροχών / υπηρεσιών τους, οι οποίες εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Παρά το γεγονός ότι η Ιστοσελίδα  καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή / και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία, για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε κέντρο διασκέδασης  διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Προσφορών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας οποιουδήποτε συμβεβλημένης επιχείρησης.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Ιστοσελίδα ούτε οποιοσδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρίες, τους online συνεργάτες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ` οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Ιστοσελίδας και του περιεχόμενού της, δεν ευθύνονται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπεστήκανε ή πλήρωσαν οι χρήστες , σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Ιστοσελίδας, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπεστήκανε ή πλήρωσαν οι χρήστες , είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης των επιχειρήσεων ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στην επιχείρηση (τους υπαλλήλους της, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες), συμπεριλαμβανομένης τυχόν (μερικής) ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό της Ιστοσελίδας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

Η Ιστοσελίδα παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή με τις επιλογές «Μου αρέσει» του Facebook και Instagram. Η επιλογή αυτή μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση στους λογαριασμούς του κάθε χρήστη στα κοινωνικά δίκτυα. Η Ιστοσελίδα δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων ούτε στα προφίλ των χρηστών σε αυτά. Ωστόσο, συνιστά ο κάθε χρήστης να διαβάζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιλογή που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερωθεί καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η Ιστοσελίδα  δεν ευθύνεται για τις ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους των χρηστών των επιλογών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

10. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα Ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες / επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών . Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Ιστοσελίδα  μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας, των επισκεπτών / χρηστών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και ιστοσελίδων των συμβεβλημένων επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται την άμεση αποδοχή επιπρόσθετων Όρων Χρήσεων. Οι επιπρόσθετοι αυτοί Όροι Χρήσης ισχύουν ως συμπλήρωμα των παρόντων και δεν τους αντικαθιστούν.

Επειδή οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεσθε για το περιεχόμενο του παρόντος και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές. 

Τελευταία ενημέρωση: 11.12.2023