211 770 75 70

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των πληροφοριών αυτών. H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

H Iστοσελίδα  www.kratisinow.gr (εφ’ εξής η «Ιστοσελίδα») τελεί υπό τη διαχείριση του  Παπαδόπουλου  Θεοφάνη, ΑΦΜ 070821483, κατοίκου Αθηνών,   Παύλου Μελά 3, ΤΚ 16233, email: [email protected]  και ο οποίος  είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς (εφ’ εξής το «Υποκείμενο» ή ο «Χρήστη»)  κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας  ότι κατά την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας www.kratisinow.gr , η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκήκαι εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφ’ εξής ο «GDPR»), καθώς και των αποφάσεων, οδηγιών και κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («Data Protection Officer») της Ιστοσελίδας στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected]  . Η  Ιστοσελίδα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
 Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη της Ιστοσελίδας, ως αυτές περιγράφονται στους όρους χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη με τους όρους χρήσης. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία κράτησης στην Ιστοσελίδα ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών της Ιστοσελίδας  και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ωστόσο Ιστοσελίδα δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα  διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο της ταυτότητας του, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας.

Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω της ιστοσελίδας  προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

2.1. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει κράτηση σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί ή/και γίνει εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο , αριθμός ατόμων και ημερομηνία κράτησης. Η Ιστοσελίδα  έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής.

2.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]   επικοινωνώντας με τον Data Protection Officer. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης δύναται να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative και από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google Ads Settings.
Σύμφωνα με τις διατάξεις 13- 22 του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με τον/την Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του kratisinow.gr, με τους εξής τρόπους:

Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 6944318417

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα είναι η επικοινωνία με το Υποκείμενο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και μέσω των λοιπών διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram). Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες της , όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας (αναγκαία  cookies). Όταν το Υποκείμενο εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, η Ιστοσελίδα μπορεί, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του, να συλλέξει επίσης δεδομένα περιήγησης για σκοπούς ανάλυσης (π.χ. παρακολούθηση επισκεψιμότητας), και για στατιστικούς σκοπούς (Τύπος Browser, Λειτουργικό Σύστημα, Internet Protocol Addresses (IP)), προκείμενου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο το Υποκείμενο αλληλοεπιδρά με την Ιστοσελίδα και να την βελτιώσει προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική cookies της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

4. Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (βλ. παράγραφο υπ’ αριθμόν 3) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών  τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήψη τους, και διαγράφονται-καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία, όπως λ.χ. σε περίπτωση ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης πράξης, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κλπ. 

5. Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η  Ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

6. Παραβιάσεις δεδομένων

Η Ιστοσελίδα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων του θα ενημερώσει τα Υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

7. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η Ιστοσελίδα, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Ιστοσελίδα εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή διάθεση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

7.1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με εταιρείες στατιστικών (web/ mobile app statistics) για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πως η Ιστοσελίδα  χρησιμοποιείται και για την καταγραφή στατιστικών όπως η συχνότητα επισκέψεων και η διάρκεια παραμονής στην Ιστοσελίδα. Συνεργαζόμαστε με διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα τρίτων, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα . Διαφημιστές και διαφημιστικά δίκτυα χρησιμοποιούν ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, το μοναδικό αναγνωριστικό ταυτοποίησης της συσκευής του χρήστη ή/και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Για την προστασία της ανωνυμίας των πληροφοριών, χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης για να εξασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη δεν μπορούν να διασταυρώσουν την ταυτότητα φυσικών προσώπων. Οι Συνεργάτες ενδέχεται επίσης να συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες / εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, πληροφορίες για τη θέση σας, άλλα και μη ακριβείς πληροφορίες για τη θέση σας, προκειμένου να προβάλουν στοχευμένες διαφημίσεις εντός της Ιστοσελίδα. Κρυπτογραφημένες πληροφορίες που έχετε δώσει ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε εταίρους μας και να συνδυαστούν με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης ή διαφήμισης. Οι συνεργάτες μας δεν έχουν ανεξάρτητη χρήση των πληροφοριών που μεταβιβάζουμε σε αυτούς και έχουν συμφωνήσει να τηρούν τους κανόνες που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Οι χρήστες που επιθυμούν να εξαιρεθούν θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες όπως περιγράφονται στην ανωτέρω  ενότητα  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ.

7.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Ενδέχεται να μεταβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε ή διαφημιστικής προσφοράς που προσφέρεται από εμάς ή τρίτους. Η μεταβίβαση πληροφοριών μεταξύ συνεργατών συμπεριλαμβάνει εφαρμογές ή ιστοσελίδες που ενσωματώνουν με API ή άλλο τρόπο τις υπηρεσίες μας και API ή υπηρεσίες με τις οποίες έχει συνδεθεί η Ιστοσελίδα.

7.3 ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα  με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

7.4 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με εταίρους που χρησιμοποιούν SDK για κινητές συσκευές, για την παθητική συλλογή πληροφοριών, το οποίο σε γενικές γραμμές μας βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένων ειδοποιήσεων/ μηνυμάτων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου. Ανάλογα με τις άδειες που χορηγούνται σε αυτή την εφαρμογή, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας.

7.5 ΠΩΛΗΣΗ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση  της Ιστοσελίδας τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, η τελευταία  δύναται να μεταβιβάσει, πουλήσει ή εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, η Ιστοσελίδα θα ειδοποιήσει όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας , εφόσον διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία επικοινωνίας τους,  που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

7.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Για τη διεκπεραίωση μιας ηλεκτρονικής κράτησης σε συνεργαζόμενο μαγαζί, ο χρήστης της Ιστοσελίδας  καλείται να δηλώσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της κράτησης, τον αριθμό των ατόμων και την ημερομηνία , που αφορά η κράτηση. Με την ολοκλήρωση της κράτησης στην Ιστοσελίδα, τα ανωτέρω στοιχεία  μεταβιβάζονται αυτόματα στο νυχτερινό κέντρο  διασκέδασης της κράτησης και μόνο σε αυτό, καθώς είναι απαραίτητα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από αυτό. Τα συνεργαζόμενα  νυχτερινά κέντρα   διασκέδασης  έχουν δεσμευτεί νομικά προς την Ιστοσελίδα ότι θα χειρίζονται τα στοιχεία αυτά ως εμπιστευτικά, ότι θα τα χρησιμοποιούν με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση των ηλεκτρονικών κρατήσεων και ότι θα τα διατηρούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η Ιστοσελίδα παρέχει  πληροφορίες στο χρήστη για τα συνεργαζόμενα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και δεν υπάρχει καμία οικονομική συναλλαγή μεταξύ της Ιστοσελίδας και του χρήστη , διότι υπάρχει από τη μεριά της Ιστοσελίδας υπάρχει απλή  πρόταση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από το χρήστη. Οι χρεώσεις που αναφέρονται  στην Ιστοσελίδα (πχ τιμή φιάλης) για  τα συνεργαζόμενα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, δίνονται στην Ιστοσελίδα από τα τελευταία και εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις χρεώσεις αυτές ,  δεν ευθύνεται η Ιστοσελίδα αλλά το εκάστοτε συνεργαζόμενο νυχτερινό  κέντρο  διασκέδασης. Επίσης η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το τραπέζι ή το χώρο ή τα καθίσματα που θα κάτσουν οι χρήστες της Ιστοσελίδας, όταν επισκεφτούν το  συνεργαζόμενο  νυχτερινό  κέντρο  διασκέδασης ούτε για τη συμπεριφορά των εργαζόμενων του ή των λοιπών θαμώνων του ούτε για την ποιότητα και το είδος  των προσφερόμενων υπηρεσιών του συνεργαζόμενου  νυχτερινού  κέντρου  διασκέδασης.

8. Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λογιστή, επαγγελματία πληροφορικής, πάροχο web hosting ) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν η Ιστοσελίδα κάνει χρήση μιας εξωτερικής εταιρίας ή συνεργάτη, χρησιμοποιεί συμβατικές δεσμεύσεις και άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.

9. Χρήση Cookies

Η Ιστοσελίδα  χρησιμοποιεί cookies αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες της. Περαιτέρω, προκειμένου να αναλύσει την συμπεριφορά των επισκεπτών, να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις, και να συγκεντρώσει πληροφορίες για το Υποκείμενο. Χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων, ώστε η Ιστοσελίδα να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του κάθε Υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του Υποκειμένου (όπως προτιμήσεις απεικόνισης, γλώσσα κλπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε το Υποκείμενο να μην χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, εκτός εάν το επιθυμεί.

 Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε, δείτε την ΠολιτικήCookies.

10. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε διασύνδεση της Ιστοσελίδα μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

11. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και  Διαγραφής

Σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 15-18, 20-21 GDPR) το Υποκείμενο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]  από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό e-mail, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

12. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα κάτωθι στοιχεία:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

www.dpa.gr
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 6475628
E-mail:[email protected] 

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, το Υποκείμενο πρέπει τακτικά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει για τυχόν αλλαγές. 

Τελευταία ενημέρωση: 11.12.2023